Další informace a kontakty


Zákaznická linka

844 007 007

 

SLUŽBY

EKONOMICKÝ SERVIS

Komplexní ekonomická činnost a všechny s tím související činnosti, tzn. vedení účetnictví, zpracování čtvrtletních uzávěrek, inventarizace účtů, archivace účetních, mzdových a personálních dokladů, proplácení faktur, zpracování podkladů pro výroční členské schůze, vypracování daňových přiznání atd.

PRÁVNÍ SLUŽBY A PORADENSTVÍ

Veškeré právní úkony ve smluvně zajišteném rozsahu, tzn. poskytování právního poradenství, zpracování žalob a zastupování klienta ve sporech a u soudu, vypracování smluv s dodavateli, atd.

ZAJIŠTENÍ PŘEDPISU PRAVIDELNÝCH MĚSÍČNÍCH PLATEB
NÁJEMNÉHO A VYÚČTOVÁNÍ

Stanovování předpisu nájemného, vyúčtování, vybírání nedoplatků, vracení přeplatků, evidence a upomínání dlužníků, odečty meřidel vody, energií, atd.

PROVOZ SPRAVOVANÝCH OBJEKTŮ

Kompletní činnost pro bežný provoz objektů, tzn. zajištění dodávek energií, plynu, vody, povinné revize, opravy a údržba svěřených prostor domu, odvoz odpadu, úklid domu a okolí, údržba zeleně, pojištení majetku, pravidelné technické prohlídky domu, zajištení technického dozour při vetších opravách, zpracování informací o stavu domu a návrhů investic pro členské schůze, atd.

 

Naším základním cílem je důvěra a dlouhodobé partnerství s klientem, profesionální přístup a maximální komfort nabízených služeb.

 

Veškeré informace o možnosti spolupráce s naší společností Vám rádi poskytneme na:


Zákaznická linka:  
844 007 007
WEB:                       www.rc-f.cz


Myslíme a pracujeme pro klienta!